De geschiedenis van het zwemmen???

01-12-2011 12:402 jaar geleden

Geschiedenis van het zwemmen

 

De volgende volkeren zwommen in de vroege oudheid:

 -      De oudste afbeelding van zwemmende mensen is gevonden in Libië.

-      De Egyptenaren zwommen in 3500 voor Christus in een soort van zwemslag die overeenkomsten vertoont met de huidige borstcrawl

-      Bij de Grieken stond zwemmen  in hoge aanzien. Het was niet alleen een eis voor de "elite", maar het was ook belangrijk voor de Griekse bevolking. De religieuze overtuiging, dat bij dood door verdrinking de geest geen rust zou krijgen, heeft het leren van zwemmen zeker geholpen.

-      De Romeinen vonden dat beheersen van de zwemkunst voor militairen onmisbaar is. Er was zelfs een gilde van beroepsduikers "De urinatores".

-      De Germanen zwommen als noodzaak voor de jacht en visvangst. Sommige Germanen zwommen om zich te harden en om hun lichaamskracht en uithoudingsvermogen te vergroten.

-      Na de val van het Romeinse rijk verdwijnt de belangstelling voor het zwemmen (Middeleeuwen).

Na de Middeleeuwen raakt het zwemmen weer in belangrstelling. Hieronder enkele belangrijke personen die hun bijdrage hebben gehad op de techniek van het zwemmen of de verbetering ervan:

 -      Nicolaus Wynmann. In 1538 verscheen in Augsburg het eerste leerboek over zwemmen van Nicolaus Wynmann. Wynmann geeft in dit boek, getiteld "Colymbetes", praktische wenken over de techniek en de methodiek, vooral gericht op de schoolslag.

-      Oronzio de Bernardi. In de 18e eeuw kwam het zwemmen weer tot ontwikkeling. Een Italiaanse geestelijke Kanunnik Orinzio de Bernardi oefende in die tijd veel invloed uit op het zwemmen. In 1797 verscheen zijn boek met de titel "Volledige leerbegrip van de zwemkunst". Hij ging ten eerste uit van het drijfvermogen van de mens.

-      Guts Muths nam veel ideeën van Bernardi over en is de grondlegger van het schoolzwemonderwijs. Hij schreef in 1798 het beroemde boekje: "Klein leerboek van de zwemkunst".

-      Von Pfuel was generaal en heeft een methode ontworpen die vooral in militaire dienst, maar later ook op scholen werd toegepast.

-      Bongertman ontwikkelde een klassikale aanpak van zwemlessen. Hij liet eerste de leerlingen droogzwemmen in de winter in een gymnastieklokaal. Na de winter gingen de leerlingen in het water met bussen. De leerlingen werden met deze methode niet gewend aan het water. Ook wel watergewenning genoemd.

-      Kurt Weissner was met anderen nauw betroken bij de lichamelijke opvoeding. Door watergewenning, spelen en voorbereidende oefeningen werd de basis gelegd voor het aanleren van zwemvaardigheid. Uitgangspunt was dat de leerling zich vrij moet voelen in het water.

 

Nederlandse zwem mogelijkheden:

 -      De eerste militaire zwemschool werd in 1830 in Brede geopend.

-      De eerste onoverdekte zwemschool voor burgers werd in Amsterdam in 1846 geopend.

-      De eerste overdekte zweminrichting werd in Den Haag in 1883 geopend

 

Bron: http://zwemmend.nl/zwem-geschiedenis.html

  • 05-01-2012 16:492 jaar geleden

    Siënna Paulusma

    hier zie je. ik heb zelf een account aan gemaakt!!! :-p